Senin, 12 Januari 2015

Struktur Organisasi SMK Negeri 2 Tanjungbalai 2015

Struktur Organisasi SMK Negeri 2 Tanjungbalai 2015 sebenarnya telah berubah pada bulan November 2014 kemaren setelah berpindahnya Bp. Deddi Anshari, S.Pd, M.Si Kepala Sekolah sebelumnya. Sejak terjadi mutasi kepala sekolah, pembantu kepala sekolah dan beberapa guru di SMK Negeri 2 Tanjungbalai, maka struktur organisasi SMK Negeri 2 Tanjungbalai berubah. 

Berikut ini wakil-wakil kepala SMK Negeri 2 Tanjungbalai 2015
PKS I bidang Kurikulum Ibu Fauziah, S.T yang dahulunya dijabat oleh Bp. Ilham Lubis, S.Pd
PKS II bidang Sarana Prasarana Ibu Yuyun Novita Sinaga, S.Pd yang sebelumnya menjabat sebagai wakil bidang kesiswaan
PKS III bidang Kesiswaan digantikan oleh Bp. Tengku Aidil Syahputra, S.Pd. Sedangkan PKS IV bidang Humas dijabat oleh Bp. Safrul Nizam Nababan, S.Pd. 

Sedangkan Ka.Prog. Masih tetap di amanahkan kepada :
1. Teknik Audio Video  : Bp. Yusrizal Panjaitan, S.Pd
2. Teknik Kendaraan Ringan : Bp. H Siahaan, S.Pd
3. Teknik Pemesinan : Bp. E. Damanik, S.Pd
4. Teknik Furniture : Bp. M Taufiqurrahman, Nst, S.Pd

Hari ini Keberangkatan PRAKERIN SMKN2 Tanjungbalai

Hari ini adalah waktunya keberangkatan siswa kelas XI SMKN2 Tanjungbalai. Secara ceremonial keberangkatan di lakukan setelah upacara penaikan bendera. Sebelumnya, dilakukan pembekalan yang dilakukan oleh ketua jurusan masing-masing.


Untuk pembekalan jurusan teknik audio video di lakukan oleh Bp. Yusrizal Panjaitan, S.Pd
Untuk pembekalan jurusan teknik pemesinan di lakukan oleh Bp. E Damanik, S.Pd
Untuk pembekalan jurusan teknik furniture di lakukan oleh Bp. M Taufiqurrahman Nst, S.Pd 
Untuk pembekalan jurusan teknik kendaraan ringan di lakukan oleh Bp. H Siahaan, S.Pd

Prakerin dilaksanakan pada semester empat di kelas XI. Walaupun terjadi kesimpang siuran waktu pelaksanaan PRAKERIN akibat perubahan kurikulum dari KTSP menjadi Kurikulum 2013. Setelah instruksi dari Mentri Pendidikan Anis Bawesdan agar sekolah yang belum menyelenggarakan secara menyeluruh Kurikulum 2013 boleh melanjutkan dan boleh juga kembali ke KTSP. 

Waktu pelaksanaan Prakerin ini dimulai 12 Januari 2015 dan akan kembali ke sekolah pada tanggal 31 Maret 2015. Dengan alokasi waktu pelaksanaan Prakerin kurang lebih 3 bulan siswa berada di bengkel-bengkel sesuai dengan jurusannya masing-masing.

GALERI VIDEO SMKN2 Tanjungbalai